verlof

Door een aanpassing van de leerplichtwet in 1994 is het in principe niet meer mogelijk buiten de gestelde schoolvakanties extra vrij te krijgen. Een verzoek om een extra vrije dag kan alleen goedgekeurd worden vanwege bijzondere of familie gerelateerde dan wel andere zwaarwichtige redenen.
Het verlof kan digitaal of schriftelijk door de ouders aangevraagd te worden bij de betreffende teamleider.
Teamleider benedenbouw 1 en 2: Iris Kooi
Teamleider bovenbouw 1 en 2: Rogier Bekkenutte

U kunt dit verlof  indienen via Social Schools.

Het besluit tot het wel of niet verlenen van verlof wordt door de schooldirectie genomen. De school vraagt bij twijfel advies aan de gemeentelijke afdeling Leerplicht.

Voor meer informatie betreffende wet- en regelgeving en de taken van een leerplichtambtenaar kunt u onderstaand artikel lezen.
Nieuwsbrief gemeente Zevenaar Leerplicht

U kunt tevens op de website  www.leerplicht.net kijken of contact opnemen met de leerplichtambtenaar die verantwoordelijk is voor onze school:
Tessa van de Sluis tel. nr. 026 – 3773463