boeiend onderwijs

Op de Schilderspoort staat het kind centraal.
In ons aanbod gaan we uit van kansen van het kind en sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften en leerstijlen die een kind heeft. Dit alles krijgt vorm middels het concept van Boeiend Onderwijs waarmee we volop in ontwikkeling zijn.

Boeiend Onderwijs betekent voor ons:

  • Betekenisvol onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van het kind en past bij de wereld waarin we leven. Er wordt gewerkt rond thema’s en projecten waarbinnen alle vakgebieden aan de orde komen.MI Cirkel
  • Het ontwikkelen van alle intelligenties. Wij gaan uit van 8 verschillende intellilgenties die ingezet worden bij het leren. Bij elk kind zijn alle intelligenties in meerdere of mindere mate ontwikkeld. We leren de kinderen hoe zij met hun sterkere intelligenties de minder sterke intelligenties verder kunnen ontwikkelen. 
  • Het creëren van een veilige leeromgeving waarin een cultuur heerst van ‘fouten maken mag’, er goede relaties worden opgebouwd en er een basis van vertrouwen is.
  • Het inzetten van coöperatieve werkvormen. Binnen coöperatief leren staat niet de leerstof centraal maar hoe we ons, met elkaar, de leerstof eigen maken. De talenten van kinderen spelen hierin een belangrijke rol, kinderen helpen elkaar, leren van én met elkaar.
  • Het leren en leren toepassen van systeemdenken waarbij we kinderen laten ontdekken dat alles uit relaties en samenhangen bestaat. Kinderen leren niet alleen het detail zien maar ook het grote geheel en leren samenhang zien tussen de verschillende vakgebieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde systeemtaal.
  • Het werken aan denkgewoonten en intelligent gedrag; er dient sprake te zijn van een open communicatie; er dient ruimte te zijn voor het bespreken van en omgaan met gevoelens en het aanleren van belangrijke attitudes.
  • Rekening houden met recente ontwikkelingen op het gebied van hersenonderzoek. Het inrichten van een breinvriendelijke klas en het lesgeven in, over en met denken. Dit alles om de prestaties van de leerlingen te verhogen en zelfvertrouwen te verbeteren.