het team

De Schilderspoort heeft een goed opgeleid team dat in staat is vorm te geven aan goed onderwijs, waarbij de kinderen geholpen worden bij het begrijpen van de complexe wereld waarin ze leven. Kenmerkend voor het leraargedrag is het uitdagen en begeleiden van kinderen waarbij ze hoge verwachtingen hebben en vertrouwen schenken aan het kind.

Wij zien het als taak van de leraar dat hij/zij kinderen begeleidt bij de persoonlijkheidsvorming en het leerproces. Van belang is dat leraren in de omgang met en het onderwijzen aan de kinderen zichzelf moeten kunnen zijn. Zij moeten zich vrij voelen zodat zij op een ontspannen en verantwoorde wijze de kinderen kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Terwille van de continue ontwikkeling van de kinderen zullen de (vak)leraren en het onderwijsondersteunend personeel als een hecht team moeten functioneren en ook hun pedagogisch handelen op elkaar moeten afstemmen. Dat is misschien wel een van de moeilijkste facetten van het ‘leraar-zijn’.