de school

De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO).
De school is een bijzonder neutrale streekschool die bezocht wordt door kinderen van 4 t/m 12 jaar, van wie de onderwijsbehoefte van dien aard is dat zij niet binnen het basisonderwijs opgevangen kunnen worden.
De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de regio Zevenaar, Didam, Rijnwaarden, Duiven en Westervoort.
Leerlingen van alle levensbeschouwingen worden op de Schilderspoort toegelaten. Respect voor de andersdenkende is een van onze grondgedachten.

schilderspoort gangDe school maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Liemers in het kader van “Weer Samen Naar School”. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 44 scholen en 9 schoolbesturen uit de 5 bovengenoemde gemeenten uit de regio de Liemers. Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs werken op deze manier samen om de zorg voor de leerling zo optimaal mogelijk in te vullen.

Onze missie is:      ‘Onderwijs dat bij je past’

De Schilderspoort is een school voor speciaal basisonderwijs, waar ruimte en aandacht is voor ieder kind. We bieden het kind met zijn specifieke onderwijsbehoeften een omgeving waar het zich veilig voelt, waar men respect heeft voor elkaar, waar mensen werken vanuit een grote betrokkenheid voor het kind en waar de kwalitiet van het onderwijs van groot belang is.
Op de Schilderspoort staat het kind centraal. We kijken wat het nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van de kansen van het kind en sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften en leerstijlen die het kind heeft.
Dit gebeurt door middel van een voortdurende dialoog en samenwerking tussen kind, ouders en school, waarbinnen het kind zich veilig voelt en zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelt. Op deze manier wordt het kind eigenaar van zijn eigen ontwikkelingsproces.
Door het creëren van een goed pedagogisch klimaat en door samen boeiend en betekenisvol onderwijs te geven, wordt bij het kind een actieve, gemotiveerde houding ontwikkeld.

De basis van de hierboven beschreven visie ligt in de gezamenlijk vastgestelde waarden:
                Respect – Veiligheid- Vertrouwen – Verantwoordelijkheid

image