Social Schools

Communicatie tussen school en ouders vinden wij van groot belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school.

Om onze doelstelling te realiseren willen wij gebruik gaan maken van de service van Social Schools. Daarmee zijn wij in staat u zowel via e-mail als, indien gewenst, via SMS te bereiken. Het biedt ons de mogelijkheid u sneller en beter te informeren en van activiteiten op de hoogte te stellen.

Ouders kunnen, wanneer een kind ziek is of een bezoek aan een specialist moet brengen, via Social Schools een absentiemelding doen.
Ook een aanvraag voor verlof kan via Social Schools plaatsvinden. De betreffende teamleider zal op de aanvraag reageren. Het is daarbij van belang een verlofaanvraag tijdig in te dienen. Verdere regelgeving rond het verlenen van verlof vindt u op de pagina algemene informatie / verlof

Voordelen
De service van Social Schools brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • sneller en directer contact via e-mail en, indien gewenst, SMS; te denken valt aan het digitaal toesturen van de nieuwsbrief, overige belangrijke brieven en het, door ouders zelf, inplannen van  voortgangsgesprekken
  • nooit meer berichten kwijtraken door de beschikbaarheid van een online archief
  • altijd een actueel overzicht van de activiteiten op school middels de online schoolkalender
  • naast de primair verzorgenden ook eenvoudig andere verzorgers (grootouders, buren, bso) toevoegen

Kosten en activering
Voor u als ouder/ verzorger zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de service Social Schools
Het enige dat we van u vragen is om, na het ontvangen van de activeringscode, uw kind(eren) eenmalig te activeren. Heeft u al kinderen op een andere school waar gebruik wordt gemaakt van Social Schools? Dan heeft u geen nieuw account nodig en kunt u straks eenvoudig uw kind toevoegen.
Verder is het van belang regelmatig in te loggen en uw gegevens up-to-date te houden, zodat we u kunnen blijven bereiken.