stichting leergeld de Liemers

Logo_Leergeld_slogan_RGB_150dpi

Doel
Stichting Leergeld heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen, met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben.
De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de gemeenten Westervoort, Duiven, Rijnwaarden, Zevenaar en Montferland.

Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de school (bijv. schoolreisjes, schoolkamp) en buiten de school (bijv. sport, muzikale vorming of toneel).

Voor wie?
Stichting Leergeld richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarvan de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben.
Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen.

Hoe aan te vragen?
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:
1. Per post
Folders zijn verkrijgbaar bij de teamleiders van de Schilderspoort. Aan deze folder zit een    antwoordkaart die ingevuld opgestuurd kan worden naar :
Stichting Leergeld de Liemers
Postbus 192
6900 AD Zevenaar

2. Per telefoon
Een aanvraag voor  informatie en/of een huisbezoek kan tijdens kantooruren gemaakt        worden bij de coördinator van Leergeld de Liemers.
Telefoonnummer 0316 – 764000
Zonder huisbezoek wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.

3. Per email
Via info@leergelddeliemers.nl
Ook hier geldt: zonder huisbezoek wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.

Aanvragen worden voor maximaal 1 jaar goedgekeurd. Na dat jaar kan opnieuw een aanvraag ingediend worden.

De vertrouwelijkheid van gegevens die bij de Stichting binnenkomen wordt uiteraard gegarandeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website

Stichting Leergeld de Liemers