de kinderen

Het onderwijs op de Schilderspoort is bedoeld voor kinderen van wie verwacht wordt dat zij gezien hun onderwijsbehoeften niet binnen het basisonderwijs opgevangen kunnen worden.
Dit kunnen leerlingen zijn:

  • van 4 tot en met 12 jaar
  • die¬†qua onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op didactisch vlak, op sociaal-emotioneel gebied en/ of op het gebied van gedrag binnen het basisonderwijs niet voldoende geholpen kunnen worden
  • die moeite hebben met leren denken en blokkades ondervinden bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden
  • van wie verwacht wordt dat het volgen van basisonderwijs met veel moeilijkheden gepaard zal gaan
  • met leer- en/of gedragsstoornissen
  • met opvoedingsproblemen.