arrangement Taalplein

Het Taalplein is bedoeld voor leerlingen van de basisschool of van SBO de Schilderspoort die een medium arrangement van Kentalis hebben.
In kleine groepjes krijgen de kinderen van een gespecialiseerde leerkracht en ambulant begeleider hulp bij hun spraak-taalontwikkeling en leervakken.
De logopedist zet haar deskundigheid in tijdens de groepsprocessen en behandelt de kinderen individueel.

Kinderen bezoeken het Taalplein, dat zich bevindt op SBO de Schilderspoort,  op maandag- en woensdagochtend van 8.45-11.45 uur.
Ouders van leerlingen uit het basisonderwijs die het Taalplein bezoeken, zorgen zelf voor vervoer naar en van het Taaplein.

Wekelijks wordt de inzet van het Taalplein gedeeld met ouders, groepsleraren en IB-ers via Social Schools. Minimaal twee maal per jaar is er een groot overleg waarbij alle betrokkenen om de tafel gaan over voortgang.

Het Taalplein is een samenwerking tussen SBO de Schilderspoort en Kentalis.