kalender 2023-2024

De Jaarkalender van schooljaar 2024-2025 zal aan het begin vanhet schooljaar op de website geplaatst worden.

In deze Jaarkalender staan diverse activiteiten vermeld. De inhoud van deze activiteiten wordt in de Nieuwsbrief van de betreffende maand verder toegelicht.
Daarnaast vindt u in Social Schools een Jaarkalender waarin de activiteiten tevens vermeld staan.