arrangement observatieplaatsen

Sinds oktober 2013 kent de Schilderspoort het arrangement observatieplaatsen voor kinderen van 4 jaar.
Dit arrangement is in het leven geroepen naar aanleiding van vragen vanuit het Samenwerkingsverband. Er is sprake van handelingsverlegenheid binnen de Basisscholen op het gebied van onderzoek en begeleiding van jonge leerlingen van 4 jaar, waarbij de onderwijsbehoeften niet helder zijn.
Deze leerlingen kunnen voor een periode van een half jaar gebruik maken van het arrangement observatieplaats waarbij het doel is de onderwijsbehoeften van het kind en de daarbij behorende onderwijssetting in kaart te brengen.

Hieronder kunt u verder informatie vinden betreffende dit arrangement.

Arrangement Observatieplaats