Grote rekendag

Grote rekendag 19 april

Op woensdag 19 april hebben wij op school de grote rekendag.

De Grote Rekendag is een dag die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten.

Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er wordt hard gewerkt om de rekenresultaten verder te verbeteren. Maar de kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De leerlingen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar!

De leerlingen gaan op deze dag aan de slag met uitdagende reken- en wiskundeonderwerpen, deze keer rond het maken van afval, maar ook het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval. Daarnaast wordt er op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden.