schooltijden

2018-2019

SBO de Schilderspoort werkt vanaf dit schooljaar met een 5 gelijke dagen model. Dat houdt in dat alle groepen elke dag dezelfde tijden hanteren.
De kinderen worden ’s ochtends vanaf 8.30 uur in de groepen opgevangen tijdens de zogenaamde Inloop. De lessen starten om 8.45 uur.
’s Middags worden de leerlingen door de leerkrachten naar buiten begeleidt.
de lestijden zijn: maandag tot en met vrijdag  8.45 – 14.15 uur