schooltijden

De Schilderspoort werkt met het vijf-gelijke-dagen model.
Dit houdt in dat elke lesdag even lang is en alle leerlingen vijf gelijke dagen naar school gaan.
Deze lestijden gelden dus ook voor de kleuters.

De schooltijden zijn:
maandag     8.45 – 14.15 uur
dinsdag        8.45 – 14.15 uur
woensdag    8.45 – 14.15 uur
donderdag   8.45 – 14.15 uur
vrijdag          8.45 – 14.15 uur

Vanaf 8.30 uur zijn de kinderen welkom op school en is er toezicht op het plein.
Alle leerlingen gaan vanaf die tijd naar hun groep voor de inloop.
De kinderen spelen of werken dan in de klas zodat ze de dag op een rustige manier kunnen starten en eventueel hun verhaal kwijt kunnen. De leraar heeft hierbij een begeleidende rol.
De lessen starten om 8:45 uur.

’s Middags worden de leerlingen door de leerkrachten naar buiten begeleidt.