schoolplein

plein 4Vernieuwd Schoolplein.

Na momenten van concentratie en hard werken in de klas, is het voor kinderen belangrijk om op een prettige manier te kunnen ontspannen. Even bewegen, het liefst in de buitenlucht, maakt dat kinderen weer energie opdoen. Ook bevordert buitenspelen de ontwikkeling van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. Een kindvriendelijke buitenruimte gaat over meer dan buitenspelen, zo’n ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. Foto’s van de opening vindt u hier

plein 6Er is hard gewerkt door leerlingen, ouders en teamleden aan de totstandkoming van een vernieuwd schoolplein. In samenwerking met NME Zevenaar, de medewerkers van het Groenkompas en dankzij de bijdrage van vele sponsoren heeft het plein een ware metamorfose ondergaan!
Aansluitend bij de mascotte van de Schilderspoort, een draak genaamd Poortje, is ook op het plein een prachtige draak te vinden en zelfs vanaf het dak kijken drakenogen naar beneden.
De kinderen kunnen spelen in het drakenbos waar een waterpartij en wilgentenen hutjes zijn aangelegd. Het plein, dat nu met recht een groen plein te noemen is, nodigt uit tot spel maar biedt ook plein 2de gelegenheid tot chillen op rustige plekjes.
Ook het apart gelegen kleuterplein ziet er aantrekkelijk uit met een prachtige verkeersroute en meer kleur en meer groen. Daarnaast is de start gemaakt met de schooltuin waarin kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven.

 

IMG_8649Dankzij de bijdrage van vele sponsoren en de inzet van leerlingen, ouders, teamleden, NME Zevenaar en de medewerkers van het Groenkompas heeft de Schilderspoort een prachtig en uitdagend plein gekregen!IMG_8781

IMG_8677kunnen aanslaan.

 

 

20170406_114839
De eerste groepen zijn aan de slag geweest in de schooltuin. De kinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan met het schoonmaken en met alle voorbereidende werkzaamheden.

Maart 2017
De activiteiten op ons nieuwe schoolplein leken een poosje stil te leggen. echter, achter de schermen werd er volop nagedacht, voorbereid, gepland en georganiseerd.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het grasveld, grenzend aan het plein van de jongste leerlingen, door onze school gebruikt mag worden. Dit betekent dat de speelruimte flink vergroot wordt en de vakleraren gymnastiek ’s zomers kunnen uitwijken naar buiten.
We zijn blij met de medewerking van Gemeente Zevenaar en van onze buurman!plein totempalen 3

Ook leerlingen zijn inmiddels weer actief geweest met voorbereidingen! Samen met Jeroen Weijmans van ‘het Groenkompas’ hebben zij totempalen beschilderd die straks in het drakenbos een plek zullen krijgen.

Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een kleine schooltuin. De gereedschappen zijn inmiddels aangeschaft, met dank aan oud-leerling Nico Nusselder van Intratuin!

draak 2November 2016
We zijn alweer een stap verder met ons schoolplein! Medewerkers van het Groenkompas hebben, samen met  André van Veghel, zandsculptuurkunstenaar, een fantastische liggende draak op het schoolplein gemaakt. De draak is op dit moment nog niet helemaal klaar dus de kinderen moeten nog even geduld hebben voordat ze erop mogen spelen. Vrijdag 3 december wordt er een verflaag op de draak aangebracht waardoor hij er nog mooier uit gaat zien. We wachten met spanning af!
Foto’s kunt u zien door hier te klikken.

Oktober 2016
De eerste werkzaamheden aan ons te vernieuwen schoolplein zijn vandaag gestart.
De hoofdingang krijgt een prachtig accent!
Leerlingen dragen hun steentje bij door te helpen met het snoeien van wilgentakken.
Het openingsfeestje kon, vanwege het slechte weer, helaas niet doorgaan. Dit is nu gepland na de herfstvakantie.
Wilt u de werkzaamheden volgen klik dan hier

Maart 2016image
De werkgroep heeft een aantal ontwerpers  uitgenodigd op school en op basis van de presentaties gekozen voor ‘het Groenkompas’ uit Vierlingsbeek.
Jeroen Weijmans verzorgde een boeiende en inspirerende  presentatie. De werkgroep denkt dat zijn visie goed aansluit bij de visie van de Schilderspoort.
Het eerste overleg met Jeroen heeft inmiddels plaatsgevonden.

imageVoor het bijeenbrengen van het grote bedrag dat gemoeid is met de aanleg van een nieuw plein hebben de leerlingen al hun steentje bijgedragen. Zij brachten het bedrag van € 3069,- bijeen. Nu is het de beurt aan ouders en teamleden!
Ouders zijn bezig met acties, zij presenteren hun plannen  aan de overige ouders tijdens de kijkavond van 14 april a.s. Daarbij wordt ook onderzocht op welke wijze ouder(s), verzorger(s) hun bijdrage kunnen leveren aan de aanleg van het nieuwe schoolplein.
Het team is gestart  met een bloembollenactie, alle leden van het team gaan in hun eigen achterban bloembollen verkopen; 30 % van de opbrengst is direct voor de aanleg van het nieuwe plein.

Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze via sponsoring en fondsenwerving geld bijeengebracht kan worden. Er vindt in de laatste week van maart een overleg plaats met Marcel Willemsen, subsidie adviesbureau, hij zal ondersteunen in het aanvragen van fondsen en subsidies.

De uiteindelijke uitvoering van het schoolplein zal nog even op zich laten wachten. Alle voorbereidingen vragen nog de nodige tijd en aandacht. De werkgroep blijft echter zéér enthousiast en houdt u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

December 2015
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van buitenspelen. Er is ook veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat buitenspelen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor opgroeiende kinderen.

Na momenten van concentratie en hard werken in de klas is het voor kinderen belangrijk op een prettige manier te kunnen ontspannen. Even bewegen, het liefst in de buitenlucht, maakt dat kinderen weer energie opdoen. Ook bevordert buitenspelen de ontwikkeling van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen.

Een kindvriendelijke buitenruimte gaat over meer dan buitenspelen. Zo’n ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. De ruimte is bovendien “niet saai”: daarvoor zijn groen, en kleur van belang.

Zoals u weet is op de Schilderspoort een werkgroep Plein in het leven geroepen die zich bezig houdt met de voorbereidingen die nodig zijn om tot een nieuw te realiseren schoolplein te komen. Het is een enthousiaste groep bestaande uit:
– Arianne Nix van de Gelderse Sportfederatie
– Willie Nas van de dienst voor Natuur en Milieueducatie
– Jan van der Meer, medeverantwoordelijk voor het beheer van ons gebouw en plein
– ouders
– groepsleerkrachten en vakleerkrachten gymnastiek

Daarnaast hebben gesprekken met leerlingen plaatsgevonden waarin ook zij aangegeven hebben hoe hun ideale schoolplein er uit moet zien.

De werkgroep komt regelmatig bij elkaar en heeft inmiddels de visie op het nieuwe in te richten plein besproken. Aan de hand van die visie is het werk van diverse ontwerpers bekeken. De werkgroep heeft drie ontwerpers uitgekozen waarvan gedacht wordt dat zij de visie van de school goed kunnen vertalen naar het nieuw in te richten plein.

Woensdagmiddag 24 februari presenteren deze ontwerpers zich en kiest de werkgroep de ontwerper die voor de Schilderspoort aan de slag gaat.
De uitgenodigde ontwerpers zijn ‘Twintig 10’, ‘het Groenkompas’ en Eelco Koppelaar.
Er is nog geen uitspraak gedaan of het plein straks een openbaar; semiopenbaar of een gesloten plein wordt.

U zult begrijpen dat voor de inrichting van een nieuw plein een fors geldbedrag nodig is.
Dit geldbedrag zal deels door de school maar daarnaast ook via sponsoring bij elkaar gebracht moeten worden.
De sponsoractie die dit schooljaar reeds heeft plaatsgevonden heeft al het prachtige bedrag opgeleverd van € 3069,-!!

IMG_1117 IMG_1105

Hoewel dit al een prachtig bedrag is zal de werkgroep in de komende periode nog meer plannen voor sponsoring moeten bedenken en organiseren.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!