home

Welkom op de website van SBO de Schilderspoort.
De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor medewerkers, leerlingen, ouders als mogelijk nieuwe ouders.
Mocht u naar aanleiding van de site vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Namens het team,
Dorine Vaes, directeur

Laatste nieuws

Instroommoment nieuwe leerlingen
Het volgende instroommoment voor nieuwe leerlingen stond aanvankelijk gepland op maandag 6 april a.s. Deze datum wordt echter gewijzigd.
Eventuele nieuwe leerlingen worden voorafgaand aan de plaatsing besproken binnen de Commissie Leerlingondersteuning (CLO). Aansluitend kunnen ouder(s)/verzorger(s) wiens kind een toelaatbaarheidsverklaring van het SBO heeft gekregen hun kind aanmelden op een passende school, bijv. de Schilderspoort. Pas na aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s) kan de school de gegevens van het kind bij de school van herkomst  opvragen.
Wanneer de gegevens binnen zijn heeft de Schilderspoort tijd nodig om te bekijken in welke groep het kind het best geplaatst kan worden.
Aangezien de volgende vergadering van de CLO is verplaatst naar woensdag 25 maart, is het voor ons niet haalbaar de startdatum van 6 april te handhaven. Er is dan onvoldoende tijd de komst van de nieuwe leerlingen voor te bereiden.
We zien ons dan ook genoodzaakt de startdatum te verplaatsen naar dinsdag 14 april a.s.

Nieuwsbrief februari 2020

Thema Sprookjes
In benedenbouw 1 stond afgelopen weken het thema Sprookjes centraal. De hal was ingericht als een echt sprookjesbos. In de groepen kwamen verschillende sprookjes aan bod zoals Roodkapje, Sneeuwwitje en Hans en Grietje. Alle opdrachten werden aangepast aan de verschillende sprookjes. Dit heeft weer tot geweldige resultaten geleid!

    

Thema Grieken en Romeinen
In benedenbouw 2 is volop gewerkt over het thema Grieken en Romeinen. In de hal is een prachtige tempel verschenen en de groepen hebben veel over de geschiedenis geleerd. Dinsdag 18 februari worst een bezoek gebracht aan museum Valkhof in Nijmegen.
Ook zijn er mooie resultaten in de groepen te bewonderen.

Thema Wereldoorlog I en II
In de bovenbouw staat het werken over de eerste en tweede Wereldoorlog centraal. Kinderen zijn geboeid over het onderwerp.

Kalender / Jaarplanning 2019-2020
De kalender 2019-2020 voor dit schooljaar vindt u onder tabblad ‘algemene informatie’.

Schoolgids
De nieuwe schoolgids 2019-2020 is geplaatst en vind u onder het tabblad ‘de school’

November 2019: Sinterklaas
De voorbereiding voor de komst van Sinterklaas zijn in volle gang. Surprise worden gemaakt, er is een Schatkamer van Sinterklaas en er wordt gerekend met pepernoten.
                  

Nieuwsbrief december 2019

November 2019: Rots en Watertraining
Jaarlijks krijgen de leerlingen uit bovenbouw 1 Rots en Watertraining. Het doel van deze training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Het programma biedt een afwisseling van spel- en zelfverdedigingsvormen, zelfreflectie en het uitwisselen van ervaringen.

 
Kinderen leren opkomen voor zichzelf (rots), maar meestal is het beter verbinding te maken met de ander (water). De lessen worden gegeven door de vakleraren gymnastiek, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, in samenwerking met de groepsleraren.

November 2019: Thema communicatie
In november stond het schoolbrede thema ‘Communicatie’ centraal. Er werden in alle bouwen diverse lessen geven waarin communicatie centraal stond. Dat communicatie veel onderdelen bevat hebben de kinderen ondervonden.
 
Samen naar de brievenbus om kaarten te posten.

Oktober 2019: Dierendag
4 oktober is er door de hele school stilgestaan bij dierendag. Van en aantal kinderen van benedenbouw 2  kwam ’s middags hun huisdier op bezoek.
Het laatste half uur van de dag konden de alle kinderen uit de benedenbouw 2 de dieren bekijken, aaien en vragen stellen over het dier. Er waren oa een rat, hond, kat, hamster, fret en een dwergpapegaai.

Oktober 2019: Excursie naar Melkveebedrijf de Genders
De groep van Renske-Rogier uit de bovenbouw is naar het Melkbedrijf de Genders in Giesbeek geweest. Het was een zeer geslaagde ochtend. Ze hebben ontzettend veel gedaan op de boerderij: kalfjes geborsteld, een echte koe gemolken, poesjes eten gegeven, de koeien brokjes gegeven en ga zo maar door. De kinderen en begeleiders genoten volop.

Oktober 2019: De tuin in
Oktober is altijd een overgangstijd in de tuin. De meeste bloemen zijn uitgebloeid, en blad van bomen valt.
Dat is ook te zien op ons plein en in onze schooltuintjes. Om er voor te zorgen dat er in het voorjaar mooie voorjaarsbloeiers te zien zijn, zullen de bollen en knollen de grond in moeten.  Kinderen van de groep Ilse-Brigitte hebben samen met de juf de bollen gepoot, waardoor er in de lente mooie tulpen te zien zullen zijn. Het groeiproces zal goed gevolgd worden door de groep.

 

Op de pagina ‘activiteiten 2019-2020’ kunt u stukjes lezen over voorgaande maanden.