home

Welkom op de website van SBO de Schilderspoort.
De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor medewerkers, leerlingen, ouders als mogelijk nieuwe ouders.
Mocht u naar aanleiding van de site vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Namens het team,
Dorine Vaes, directeur

Laatste nieuws

Kinderboekenschrijfster
Op 11 oktober bracht Marte Jongbloed een bezoek aan benedenbouw 2 en bovenbouw 1. Ze vertelde over haar boeken, las eruit voor en beantwoordde de vragen van de kinderen. De kinderen waren betrokken en hebben als afsluiting nog mooie tekeningen gemaakt. Al met al een geslaagd bezoek.

Judolessen
De judolessen voor de leerlingen uit de benedenbouw zijn weer gestart.
Met veel enthousiasme doen de kinderen mee!
Kijk ook eens op de pagina ‘kinderen’

 

Start schooljaar
De eerste schoolweken stonden in het teken van de groepsvorming. Ook stonden de algemene groepsregels centraal. De volgende gedragsverwachtingen zijn samen besproken/geoefend:
Hoor ik ‘stop’ houd ik op.
Ik doe aardig.
Ik ben rustig in de school.
Ik zorg goed voor het materiaal.
Ik ben eerlijk.
Als afsluiting van deze weken had de oudervereniging weer een heuse bootcamp bij de sportschool georganiseerd. Na afloop kreeg ieder kind een Poortje medaille.

2021 Nieuwsbrief september

Protocol start school
Nu de scholen na een periode van thuisonderwijs weer gaan starten is het belangrijk dat alle maatregelen die noodzakelijk zijn volgens het RIVM en de PO-Raad getroffen worden.
Voor alle duidelijkheid hebben we voor ouder(s)/verzorger(s) een protocol opgesteld.
Protocol start Schilderspoort, mei 2020