de ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk.
De kinderen worden voor een groot deel van de dag aan de zorgen van de leraren toevertrouwd. Naast het geven van goed onderwijs nemen zij ook een deel van de opvoeding van de kinderen voor hun rekening.
Omdat onze school een streekschool is, zijn ouders vaak minder in de gelegenheid even binnen te lopen en eventuele vragen te stellen. Wij vinden het dan ook van groot belang veel aandacht te schenken aan en alert te blijven op goede contacten tussen ouders en school. We informeren ouders daarom regelmatig over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van hun kind.
Wij stellen het ook op prijs dat ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Bij leerlingen van de jongste groepen wordt hiervoor het zogenaamde communicatieschriftje gehanteerd. een goede communicatie en samenwerking tussen school en thuis bevordert immers het welbevinden van het kind.

Wanneer ouders een vraag of probleem hebben en het idee hebben dat de school voor een antwoord of oplossing kan zorgen, dan kunnen zij contact met ons opnemen.
Over het algemeen zal de leraar het eerste aanspreekpunt zijn (telefonisch contact met de leraar graag voor 8.30 uur of  na 15.15 uur).
U kunt ook altijd bij de teamleider terecht, voor de benedenbouw kunt u zich wenden tot Daisy Hoedemaker en voor de bovenbouw tot Rogier Bekkenutte.
Algemene zaken op schoolniveau kunnen met de directeur Dorine Vaes besproken worden.