oudervereniging

Alle ouders waarvan een kind is toegelaten op de Schilderspoort zijn in principe lid van de Oudervereniging. Wanneer ouders hiertegen bezwaar hebben kunnen zij dit uiteraard aangeven.
Basis is dat de Oudervereniging, samen met het enthousiaste team, ervoor zorgt dat het de kinderen goed gaat op school en dat de samenwerking tussen ouders en teamleden goed verloopt.
De Oudervereniging zet zich samen met het team in bij een groot aantal activiteiten zoals:

  • begeleiding van groepjes leerlingen bij excursies
  • festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerst
  • spelletjesdag, sportdag en atletiekdag
  • werkgroep luizenbestrijding
  • werkgroep schoolbibliotheek

Wanneer er hulp van ouders nodig is voor een van bovenstaande activiteiten wordt dit vermeld in de nieuwsbrief.
U kunt in contact komen met de Oudervereniging via: oudervereniging@schilderspoort.nl of via info@schilderspoort.nl o.v.v. Oudervereniging.

Leden van de Oudervereniging zijn
namens de ouders:
-Jessica Daams (voorzitter)
-Debby Schwartz (penningmeester)
-Femke Meijer (secretaris)
-Marieke Kersten
-Stefanie Slotboom
-Katja Middelhuis

Namens het team:
– Christel Witjes
– Rob Klinge