oudervereniging

Alle ouders waarvan een kind is toegelaten op de Schilderspoort zijn in principe lid van de Oudervereniging. Wanneer ouders hiertegen bezwaar hebben kunnen zij dit uiteraard aangeven.
Basis is dat de Oudervereniging, samen met het enthousiaste team, ervoor zorgt dat het de kinderen goed gaat op school en dat de samenwerking tussen ouders en teamleden goed verloopt.
De Oudervereniging zet zich samen met het team in bij een groot aantal activiteiten zoals:

  • begeleiding van groepjes leerlingen bij excursies
  • festiviteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest en carnaval
  • spelletjesdag, sportdag en atletiekdag
  • werkgroep luizenbestrijding
  • werkgroep schoolbibliotheek
  • werkgroep aankleding gebouw

Wanneer er hulp van ouders nodig is voor een van bovenstaande activiteiten wordt dit vermeld in de nieuwsbrief.
U kunt in contact komen met de Oudervereniging via: oudervereniging@schilderspoort.nl of via info@schilderspoort.nl o.v.v. Oudervereniging.

Op 18 september j.l. heeft de Jaarvergadering van de Oudervereniging plaatsvinden.
De notulen hiervan zullen z.s.m. op deze pagina geplaatst worden.

Leden van de Oudervereniging zijn
namens de ouders:
– Chantal Boterman, voorzitter
– Femke van der Laan, penningmeester
– Femke Meijer, secretaris
– Marieke Kersten
– Tanja Durant

Namens het team:
– Christel Witjes
– Rob Klinge