Ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt elke school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

202110 SOP Schilderspoort