klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.
Ouders zijn altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing.
Gaat de klacht over zaken die direct met de groep (waar het kind in zit) te maken hebben, dan kan het beste de leraar benaderd worden.
Bestreft de klacht zaken rondom het team van de desbetreffende bouw dan kunnen de ouders het beste de teamleider benaderen.
Algemene zaken op schoolnievau kunnen zij bespreken met de directeur.
Toch kan het gebeuren dat de genoemde personen niet voldoende vertrouwen genieten en een klacht doorverwezen moet worden naar een vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie. Het is voor ons vanzelfsprekend dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.

Vetrouwenspersonen
Binnen de school zijn twee vertrouwenspersonen.
– Edith van Gils
Edith werkt op woensdag en donderdagmiddag en is bereikbaar via
e-mail: e.vangils@schilderspoort.nl
– Anne-Marie Otten
Anne-Marie werkt op dinsdag, woensdag en donderdag en is bereikbaar via
e-mail: a.otten@schilderspoort.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen via
telefoon:  0316-527249

Landelijke geschillencommissie
Met ingang van 1 januari 2015 is het bestuur van de Schilderspoort aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. Alle informatie is te vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl

Nieuwe extern vertrouwenspersoon voor ouders
Met ingang van1 augustus 2016 is de nieuwe externe vertrouwenspersoon van onze regio: mevrouw Chiene Hulst
telefoon: 06-4543 42 66
e-mail:    chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl