algemene informatie

Ouders ontvangen jaarlijks een Schoolgids en de Jaarplanning voor het betreffende schooljaar waarin diverse activiteiten zijn opgenomen.
Daarnaast verschijnt er regelmatig een Nieuwsbrief die aan de leerlingen wordt meegegeven of via Social Schools aan ouders wordt toegestuurd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de geboden informatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.