thema water

De vijf groepen van benedenbouw 1 hebben gedurende enkele weken gewerkt rond het thema ‘Water’. Er we een groot aantal activiteiten rond het thema aangeboden waarbij de verschillende intelligenties aan bod kwamen.

image
Reken- en taalbegrippen zoals vol-voller-volst, leeg-leger-leegst, meer en minder en nog veel meer werden geoefend met flesjes gevuld met een blauwe vloeistof.

image

In de bouwhoek werden de mooiste bouwwerken in elkaar gezet. Hiervoor gebruikten de kinderen echte buizen en koppelstukken voor waterleidingen.

image
Kinderen experimenteerden met drijven en zinken. Water werd overgeheveld met buisjes, slangetjes, trechters en nog veel meer.

image

Er werden prachtige bootjes gebouwd! Tijdens het bouwen werd steeds uitgeprobeerd of het bootje ook werkelijk bleef drijven.  
Als afsluiting was er een ochtend met allerlei spelletjes en activiteiten met water. Verven met water; spelen met de waterbaan; skelters schoonmaken; zoveel mogelijk punten halen met je waterpistool en natuurlijk lekker kliederen met water en modder!

imageimage imageimage image