communicatie

Alle groepen binnen de school werken in de maanden november en december rondom het thema Communicatie.
Iedere bouw doet dat uiteraard op zijn niveau en met onderwerpen rond dit thema die de kinderen aanspreken.
Op dinsdagmiddag worden er per bouw groepsdoorbroken activiteiten gedaan; in elke groep wordt een andere activiteit aangeboden. De keuze voor de verschillende activiteit is gebaseerd op de verschillende soorten intelligenties. Zo is het ene kind bijvoorbeeld natuurslim en het andere kind juist woordslim. Door de werkvormen te laten aansluiten bij de vaardigheden van het kind wordt de betrokkenheid en het enthousiasme vergroot.
De komende periode zullen er regelmatig nieuwe berichten en foto’s verschijnen van de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden.

FullSizeRender[2] (4)In benedenbouw 1 stond binnen het thema Communicatie het Postkantoor centraal. Er werden brieven geschreven en gelezen, er werden brievenbussen gemaakt en kinderen konden in het Postkantoor kaarten kopen en versturen. Daarnaast hadden de kinderen hun eigen leervragen geformuleerd.

image  image

IMG_2386  FullSizeRender[1] (4)

In benedenbouw 2 en bovenbouw 1 is er uitgebreid gesproken over Communicatie. Op welke manier kun je communiceren? Je ziet dat terug in onderstaande mindmaps.image
image

 

 

 

 

Er werd fanatiek gewerkt aan het ontcijferen van geheimschrift in benedenbouw 2FullSizeRender[1] (5)   FullSizeRender[2] (5)

In de groep van Hannah hebben de kinderen geleerd over de televisie als communicatiemiddel. Samen hebben zij een filmpje bekeken van ‘Achterwerk in de kast’.
De kinderen kregen vervolgens de opdracht om alleen of in een groepje een aflevering op te nemen van “bovenbouw 1 op TV”.
We kwamen er achter dat er veel goede acteurs in de groep van juf Hannah zitten!
samen hebben ze de filmpjes met veel plezier bekeken.
Ouder(s), verzorger(s) die het filmpje van hun kind thuis willen bekijken kunnen hun kind een USB-stick meegeven, dan zet juf Hannah het filmpje erop!