schooltijden

schooltijden

2017-2018

De schooltijden voor alle groepen op de Schilderspoort zijn:
maandag     8.45 – 15.00 uur
dinsdag        8.45 – 15.00 uur
woensdag    8.45 – 12.30 uur
donderdag   8.45 – 15.00 uur
vrijdag          8.45 – 15.00 uur

2018-2019

Sbo de Schilderspoort werkt vanaf dit schooljaar met een 5 gelijke dagen model. Dat houdt in dat alle groepen elke dag dezelfde tijden hanteren.

maandag tot en met vrijdag  8.45 – 14.15 uur

 

Pleintoezicht:

Vanaf 8.30 uur zijn de kinderen welkom op school en is er toezicht op het plein.
De leerlingen van de gehele benedenbouw gaan vanaf die tijd naar hun groep voor de zogenaamde Inloop. De kinderen spelen of werken dan in de klas zodat ze de dag op een rustige manier kunnen starten en eventueel hun verhaal kwijt kunnen. De leraar heeft hierbij een begeleidende rol.
DIGITAL IMAGELeerlingen van de bovenbouw hebben de keuze of ze voor schooltijd op het schoolplein willen blijven of liever naar binnen gaan. Na het eerste belsignaal om 8.40 uur gaan ook zij naar hun groep zodat we om 8.45 uur kunnen starten met de les.
In principe blijven alle kinderen over op school. Het eerste of laatste deel van de middagpauze wordt gebruikt om te eten en eventueel voor ontspanning in de klas. Een personeelslid is hierbij aanwezig. Het andere deel van de pauze spelen de kinderen onder toezicht op het schoolplein.