activiteiten 2018-2019

Thema Kunst
Het thema kunst is een schoolbreed thema en komt in elle groepen aan de orde. In benedenbouw 1 zijn de ouders uitgenodigd om mee te tekenen aan een gezamenlijk kunstwerk. De groepen van benedenbouw 2 hebben een bezoek gebracht aan een beeldhouwer.       De kunstwerken die in de bovenbouw gemaakt worden zijn zeer de moeite van het bekijken waard.