home

Welkom op de website van SBO de Schilderspoort.
De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor medewerkers, leerlingen, ouders als mogelijk nieuwe ouders.
Mocht u naar aanleiding van de site vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Namens het team,
Jolanda Derksen, directeur

Laatste nieuws

naamloos PBS 3PBS 4 PBS 2

PBS en samenwerken
Tijdens de PBS lessen wordt aandacht besteed aan onze waarden respect, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tijdens de samenwerkingsopdrachten van rekenen in de groep van Iris/Brigitte werd duidelijk hoe de kinderen hierin gegroeid zijn.
De sterke rekenaars hielpen de beginnende rekenaars. Geweldig hoe ze elkaar niet de antwoorden voor zeiden maar echt sturend bezig waren. Fantastisch om te zien!! Er werden zelfs onderling complimenten uitgedeeld!

Kerstmaaltijd
Dit jaar werd op de Schilderspoort weer een Kerstmaaltijd georganiseerd. Ouders en leerlingen zorgden voor een heerlijke bijdrage aan dit diner. Leden van de Oudervereniging waren zeer actief met allerlei hand- en spandiensten en teamleden zorgden voor een prachtig aangekleed gebouw en klas. Ze werd het Kerstfeest een echt feest van saamhorigheid.

Sinterklaas
Alle groepen werden eind november verrast met de aanwezigheid van vier Strooipieten. Zij brachten een bezoek aan 20171128_144248alle groepen en deelden uiteraard de nodige pepernoten uit.
Gelukkig ging Sinterklaas op 5 december  ook dit schooljaar de Schilderspoort niet voorbij. Hij bracht, samen met vier Pieten een bezoek aan de verschillende groepen. De leerlingen kregen weer prachtige cadeaus van Sint of hadden prachtige cadeaus voor elkaar gemaakt. Het was een gezellige en sfeervolle dag! Voor meer foto’s klik op

Nieuwsbrief december 2017

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar deden alle groepen weer mee aan het Nationale Schoolontbijt. Het doel hiervan is de leerlingen bewust te maken van het belang van een gezond ontbijt. En uiteraard is het ook erg gezellig om samen op school te ontbijten! Leerlingen die thuis sommige dingen niet lusten blijken dit op school ineens wel te eten, soms een echte overwinning! Voor  foto’s klik op  Schoolontbijt.

DSC_0068Groep Hannah op excursie naar akkerbouwbedrijf
Kijk op de leerlingpagina / activiteiten 2017-2018 voor informatie over en foto’s van deze mooie excursie!

Nieuwsbrief november 2017

Hans en Grietje, de musical
Sinds enkele weken werkt benedenbouw 1 aan het thema ‘Sprookjesbos’. In het kader hiervan vond 11b3de80-44d6-4f07-bd04-e517f7801861overleg plaats met dhr. Jan van Heemskerk van JUMBO Zevenaar.
 Hij stelde voor alle leerlingen van benedenbouw 1 gratis 2 kaartjes ter beschikking voor de Musical Hans & Grietje. Kinderen hebben volop kunnen genieten van deze prachtige voorstelling in Kunstwerk! het Musiater. We willen dhr. Jan van Heemskerk nogmaals bedanken!!

Staking 5 oktober
2017
Zoals u wellicht heeft meegekregen zal er op donderdag 5 oktober een landelijke staking binnen het primair onderwijs plaatsvinden.
uitgelicht_pofront_staakOok het bestuur en team van de Schilderspoort staat achter deze staking.
De school is dan ook op donderdag 5 oktober gesloten.
Verdere uitleg betreffende deze staking en de consequenties daarvan voor de leerlingen van onze school en hun ouder(s), verzorger(s) vindt u door te klikken op brief ivm staking 5 oktober
Ook ouders kunnen hun stem laten horen door het ondertekenen van een petitie die te vinden is op Petitie van (groot) ouders

Jaarplanning 2017-2018
De Jaarplanning voor dit schooljaar vindt u onder het tabblad algemene informatie / kalender 2017-2018. Tevens worden de verschillende activiteiten weergegeven in de Jaarkalender die u in DigiDuif kunt vinden. Bent u nog niet in het bezit van een inlogcode voor DigiDuif dan kunt u zich wenden tot de medewerkers van de administratie.

Ouderavond en Informatieavond
Op dinsdag 26 september werd een Ouderavond gehouden voor alle ouders. Tijdens deze avond vond de Jaarvergadering van de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad plaats. Tevens werd voorlichting gegeven door de groepsleraar van uw kind over en in de groep. Voor de ouders van de schoolverlaters was er een informatiegedeelte over het Voortgezet Onderwijs. Jammer genoeg was het aantal aanwezige ouders bij de Jaarvergadering van OV en MR heel klein. De Jaarvergadering is bij uitstek de gelegenheid waarop u uw stem kunt laten horen.
Zodra de notulen van de Jaarvergadering gereed zijn zullen deze op de website geplaatst worden.

plein 6Opening schoolplein
Zoals u weet is er afgelopen jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van ons schoolplein.
Op vrijdag 8 september vond de feestelijke opening van het plein plaats. Helaas liet het weer ons in de steek waardoor enkele activiteiten niet door konden gaan. De sponsoren die het mede mogelijk gemaakt hebben een prachtig plein te realiseren werden welkom geheten. Zij kregen uitleg over de aanpassing van een grijs naar een groen plein. Aansluitend werd door leerlingen aan elke sponsor een prachtige bos zelf gemaakte bloemen aangeboden.
Het plein wordt inmiddels volop benut door onze leerlingen!
Voor meer informatie klik hier

Start schooljaar 2017-2018

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn alweer achter de rug. Een grote groep nieuwe leerlingen en ouders lijkt al snel hun draai gevonden te hebben op de Schilderspoort. We wensen alle leerlingen, ouders, verzorgers en teamleden een goed schooljaar waarin we op een prettige manier kunnen samenwerken om te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Afscheid schoolverlaters
IMG_8807IMG_8806Donderdagavond 13 juli stond het Musiater op zijn kop! Er werd een spetterende afscheidsmusical opgevoerd door onze schoolverlaters. “Over boord” was een musical vol woordgrappen. leuke liedjes maar vooral met geweldige spelers, zangers, IMG_8803decorbouwers en pr-groep. Ouders en teamleden hebben volop genoten.
Na afloop werd er door de groepsleraren van bovenbouw 2 over elke leerling iets verteld en zong het team een afscheidslied. Aansluitend werd afscheid genomen in de foyer.
We wensen alle leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s) alle goeds en hopen nog eens wat van hen te horen!!

IMG_8800Schoolplein en schooltuin
Veel ouders hebben het al gezien en veel kinderen hebben er al op gespeeld: ons nieuwe schoolplein!
Na hard werken door teamleden, ouders en medewerkers van het Groenkompas en dankzij de giften van vele sponsoren is het plein gereed. Er is de afgelopen week al volop gespeeld!
Voor meer informatie klik op schoolplein

Schoolgids
De schoolgids voor schooljaar 2017-2018 vindt u hier.20170629_123349

Modderdag in benedenbouw 1 
Ook dit jaar stond de Modderdag weer op de agenda van benedenbouw 1. Een dag waarop er heerlijk gekliederd en gespeeld mag worden met zand, water en dus modder.
Kijk vooral op modderdag

 De groep van juf Hannah op reis naar Mars
In de groep van juf Hannah zijn ze op reis gegaan naar Mars. Meester Bas en meester Floris (klasgenoot van meester Bas) hebben van alles aan de kinderen geleerd over deze planeet. Wilt u meer lezen klik dan op Mars

Nieuwsbrief juni juli 2017

Schoolplein en schooltuin
Dankzij de inspanningen van Jan van der Meer is een groot aantal bedrijven bereid gevonden een geldbedrag te sponsoren voor de aanschaf van een rond tafeltennistafel.
We willen de volgende bedrijven van harte bedanken voor hun bijdrage!
Wallbrink schildersbedrijf Duiven
Stöcker centrale verwarming Zevenaar
Senhorst elektra Giesbeek
Design belettering en lichtreklame Didam
Aerofill zonwering Westervoort
Van Eck schoonmaakservice Zevenaar

Inmiddels zijn enkele groepen aan de slag in de handenschooltuin die inmiddels op de patio is verschenen. Verder doen we een oproep aan handige ouders die, op zaterdag 17 juni tussen 10.00-16.00 uur, mee willen helpen bij het treffen van de voorbereidingen voor de verdere aanleg van het plein. In de laatste drie schoolweken zal het Groenkompas dan aan de slag gaan met de verdere aanleg zodat de planten tijdens de zomervakantie goed kunnen aanslaan. Klik voor meer informatie op het tabblad schoolplein.

20170421_124058

Schoolreis naar ‘t Land van Jan Klaassen
De groepen van Rob, Ilse/Mieke en Anne-Mieke/Anneke hebben een heerlijke schoolreis gehad in het Land van Jan Klaasen. Ze hadden het rijk voor zich alleen en konden dus volop genieten! Voor foto’s klik op
Jan Klaassen

Schoolreis JulianatorenDSC_0066
De leerlingen van benedenbouw 2 hebben op 27 april kunnen genieten van hun schoolreis naar de Julianatoren in Apeldoorn. Het was een geslaagde dag waarop alle leerlingen zich uitstekend vermaakt hebben!

imageGroep Hannah op excursie naar AVR.
De groep van Hannah is op uitnodiging van de vader van Ruben op excursie geweest naar de vuilverbrandingsoven in Duiven. Zij hebben daar, uitgerust met beschermende bril en veiligheidshelm, een rondleiding gehad over het terrein. Ze mochten zelfs in de controlekamer en de verbrandingsovens kijken! De leerlingen hebben genoten van dit spannende uitje en kwamen geregeld met interessante vragen. De vragen werden helder beantwoord door de werknemers van de AVR. Voor meer foto’s klik hier

Thema Beestenboel
Opnieuw werd er in alle groepen gewerkt rond hetzelfde thema namelijk Beestenboel. Een thema waarbij kinderen volop onderzoek gedaan hebben naar diersoorten en de meest uiteenlopende dieren op school verschenen. Voor meer informatie klik hier

Spelletjesdagspelletjesdag 2
Vrijdag 24 maart vond de jaarlijkse spelletjesdag plaats. De vakleraren gymnastiek werden hierbij ondersteund door studenten van ROC A12. Het was weer een groot feest in de sporthal!

IMG_1232Snoekvissen
De broer van juf Renske heeft haar groep allerlei zaken geleerd over snoekvissen.
Wil je meer weten klik dan hier

Schoolplein
Voor de laatste ontwikkelingen van ons nieuw in te richten schoolplein klik hier

Nieuwsbrief maart april 2017

SWPBSOuderavond PBS, pestpreventie
Tijdens de Ouderavond van 21 maart j.l. was een groep van 50 enthousiaste en betrokken ouders aanwezig. Zij kregen informatie over pesten; wat is pesten; wat houdt pesten in stand en hoe kunnen we pestgedrag minimaliseren.
Het was een zinvolle avond!
Voor meer informatie klik hier

Studiemiddag PBS
Op woensdag 8 maart ging het hele team aan de slag tijdens de studiemiddag van PBS (Positive Behavior Schoolwide). De studiemiddag werd geleid door Sandra Koot van Educote. Gedurende deze middag werd met name aandacht besteed aan de preventie van pestgedrag, oftewel ongewenst gedrag. In de week van 13 maart zullen in alle groepen lessen hierover gegeven worden waarbij de leerlingen het principe van ‘stop-loop-praat’ zullen leren en oefenen.

Thema ‘andere landen’andere landen 5
In bovenbouw 2 werd in januari en februari gewerkt rond het thema “Andere landen’. Gedurende enkele weken stond telkens een ander werelddeel centraal. Er werden allerlei opdrachten uitgevoerd uit 12 leskisten die door de leerkrachten gemaakt waren. Klik hier voor meer informatie.

Thema ‘haren 3Oh wat ben je mooi!’
In benedenbouw 1 stond in januari en februari het thema ‘Oh, wat ben je mooi!’ centraal.
In de klassen werden echte kapsalons ingericht en een atelier waar kleding gemaakt kon worden. Klik  hier  voor meer informatie.

Nieuwsbrief januari februari 2017

Kerstfeest kerstmarkt
De Kerstmarkt op woensdagavond 21 december was een groot succes! De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt die tijdens de kerstmarkt verkocht werden en er werd op de rommelmarkt goede zaken gedaan. De opbrengst was € 1941,66 !!
Dit bedrag wordt volledig besteed aan ons nieuw in te richten schoolplein.

Jantje Beton
De leerlingen van de bovenbouw hebben enige tijd geleden loten gekocht voor Jantje Beton. Van de opbrengst gaat 50% naar Jantje Beton en 50% naar de school. Dit betekent dat we voor ons schoolplein weer een prachtig bedrag van €1104,- te besteden hebben!!
Verkopers én kopers van loten: super bedankt!

Smakelijk eten!
In benedenbouw 1 werd gewerkt rond het thema smakelijk eten. In de bakkerij zijn heerlijke dingen gemaakt en de  kinderen hebben een echt restaurant waar ze, in prachtige feestkleding, kunnen gaan dineren. Voor foto’s klik hier

excursie vervoer

Thema vervoer
Alle leerlingen werkten in de maand november rondom het thema Vervoer.
Voor meer informatie klik op thema verkeer en vervoer.

FullSizeRender[2]Sinterklaas
Gelukkig had Sinterklaas ook dit jaar weer tijd om, samen met vier Pieten, een bezoek te brengen aan de Schilderspoort. De Sint kwam aan op een duo-fiets, helemaal passend bij het thema Vervoer dat de afgelopen weken in alle groepen centraal stond.
Het was een gezellige dag waarbij iedereen verwend werd met mooie surprises en cadeautjes. Voor foto’s klik hier

Nieuwsbrief december 2016

Schoolwide PBS
Binnen school wordt volop aandacht besteed aan omgaan met elkaar en de manier waarop we samen ervoor kunnen zorgen dat we het fijn hebben. De gedragsregels helpen hierbij en het is mooi om te zien hoe vaak kinderen beloond worden omdat ze zich zo goed aan de afgesproken regels houden. Lees hierover meer op schoolwide pbs.

Schoolpleindraak
Er is alweer een stukje gereed van ons nieuwe schoolplein. Medewerkers van het Groenkompas hebben samen met André van Veghel, zandsculptuurkunstenaar van atelier Vandré, een prachtige draak gemaakt. Zie voor meer informatie de pagina schoolplein

image

 

Een draak in de school
Dankzij het Museum voor Moderne kunst in Arnhem, de inspanningen van juf Ramona, het team van de Schilderspoort én niet te vergeten van Eric Heijting, eigenaar van Bordbusters uit Huissen zijn we in het bezit van een prachtige houten draak!  Klik voor meer informatie op ‘een draak in school’ 


Nationaal Schoolontbijt en Burgemeestersontbijt     image
Alle leerlingen genoten op dinsdag 8 november van een gezond ontbijt samen met hun klasgenoten en meester of juf. Voor 16 leerlingen uit de bovenbouw was het ontbijt extra bijzonder.
Zij mochten samen met Jeroen Staatsen, burgemeester van de gemeente Zevenaar ontbijten in de raadzaal van het gemeentehuis. Klik voor meer foto’s hier.

2016-11-04-PHOTO-00000091Bosdag benedenbouw 1
Vrijdag 4 november gingen de groepen van benedenbouw 1 naar het bos.
Het was een stralende dag en de kinderen hebben zich allemaal geweldig vermaakt!
Voor mee foto’s klik hier

Nieuwsbrief november 2016

IMG_3900

Schoolplein
De metamorfose van een grijs naar een groen schoolplein is gestart! Medewerkers van ‘het Groenkompas’ zijn al volop aan het werk geweest.

image

Dankzij de firma Heijneman zijn inmiddels prachtige drakenpootjes en ogen op de gevel bevestigd.
Het thema draken”  zal ook op de rest van het schoolplein terugkomen.

4De officiële opening van de werkzaamheden samen met alle leerlingen heeft plaatsgevonden op maandag 31 oktober. Het was een gezellig festijn waarbij de leerlingen een drakenlied zongen. Uiteraard was Poortje hierbij aanwezig!
 Na afloop kregen de leerlingen een traktatie (met dank aan Jumbo) en ontving iedereen een sleutelhanger.

In de loop van dit schooljaar zal er telkens een stukje groen en dus mogelijkheid tot spel en fantasie bijkomen. We houden u op de hoogte!

Klik voor meer informatie op schoolplein

kbw posters final.inddNieuwsbrief oktober 2016

Kinderboekenweek ‘voor altijd jong’
Opa’s en Oma’s staan dit jaar centraal in de Kinderboekenweek onder het motto ’Voor altijd jong’.
Meer informatie vindt u op voor altijd jong

ANWB Streetwise
IMG_3506Woensdag 5 en vrijdag 7 oktober hebben alle groepen deelgenomen aan de verkeerslessen verzorgd door de ANWB. Het ging hierbij om praktische lessen waarbij onder andere aandacht besteed werd aan zaken als veilig oversteken; fietsvaardigheden en dergelijke.
Voor meer informatie klik hier

20160912_121402
Positive Behavior Schoolwide
Ook dit schooljaar werken we uiteraard weer met PBS. In alle groepen zijn bij de start van het jaar de algemene gedragsverwachtingen besproken. Lees meer hierover op de pagina schoolwide-pbs.

Jaarplanning 2016-2017

Hieronder vindt u de jaarplanning van schooljaar 2016-2017.
Deze jaarplanning zal ook ingevoerd worden in digiDuif, ons digitale communicatiemiddel.
Jaarplanning 2016-2017

Maandag 5 september; de eerste schooldag
Voor veel kinderen was het weer een spannende dag vandaag. Hoewel iedereen al voor de zomervakantie kennis heeft gemaakt met zijn nieuwe groep is het weer wennen na zes weken zomervakantie.
FullSizeRender  FullSizeRender 2
Gelukkig stond Poortje iedereen op te wachten, klonk er vrolijke muziek, wapperde de schoolvlag en was t plein versierd want naar school gaan is een feest waar iedereen bij hoort!
We gaan er met z’n allen weer een fijn schooljaar van maken!

Het dak eraf!!
Donderdagavond 21 jul ging ‘het dak eraf!” in het Musiater in Zevenaar.
De schoolverlaters zetten een geweldige musical neer! er werd fantastisch gespeeld, gezongen en gedanst in een mooi decor. Dankzij de pr-groep zat de zaal helemaal vol.
Het was een geweldige afscheidsavond waarbij door de meesters en juffen van bovenbouw 2 voor elke leerling een kort praatje gehouden werd. Het hele team zong een afscheidslied en werd vervolgens verrast met een afscheidscadeau in de vorm van een ‘aju-paraplu’.
We hopen dat het alle leerlingen, en hun ouder(s), verzorger(s), goed gaat in het voortgezet onderwijs. Bedankt voor alles en laat nog eens wat van je horen!!
Wil je meer prachtige foto’s zien klik dan hier

_MG_6169 _MG_6274 _MG_6291

Reuzenkleurplaat
In de groep van Daisy en Edith hebben de leerlingen super samengewerkt aan een reuzenkleurplaat. Klik hier

opening 6Opening Gemeentehuis Zevenaar
Op vrijdag 27 mei vond de opening van het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar plaats.
Aan deze opening nam een groep leerlingen uit de gemeente Zevenaar deel. Ook twee leerlingen van de Schilderspoort waren van de partij: Sem Sardjono Pribadi en Zoë Bussing.
Voor meer informatie klik hier.

koeThema Boerderij
In benedenbouw 1 staat al enkele weken het thema ‘Boerderij’ centraal.
De kinderen hebben allerlei bijzondere activiteiten gedaan rond dit thema, zowel in de groep als daarbuiten. Kijk vooral verder en klik hier


Verkeersdiploma
IMG_3665

In April hebben de leerlingen van bovenbouw 2 meegedaan aan het Verkeersexamen.
We feliciteren alle leerlingen die geslaagd zijn en bedanken de ouders voor hun hulp bij het praktische verkeersexamen.

Rekenen
Het is voor kinderen altijd prettig wanneer een rekenles een praktische uitvoering heeft. Dan onthouden en begrijpen leerlingen vaak beter wat er geleerd wordt.
De rekengroep van juf Hannah heeft tijdens zo’n praktische rekenles mooie dingen gemaakt. Klik hier

bob 1 6Koningsdag
Op vrijdag 22 april vierde de Schilderspoort Koningsdag. Na een heerlijk ontbijt konden de kinderen, steeds met vier groepen samen, genieten van spelletjes in de sporthal.
Dankzij de organisatie door de vakleraren gymnastiek en de begeleiding van vele ouders was de dag zeer geslaagd!
Meer lezen, klik dan op  Koningsdag


Thema Kunst
servies bob 2 3

Opnieuw stond door de gehele school een thema centraal, ditmaal het thema Kunst. Een thema waarbij aandacht was voor kunst kijken en kunst maken.
Leerlingen hebben gedurende een aantal weken met veel enthousiasme aan dit thema gewerkt. U kunt meer lezen op de pagina kunst

PBSOuderavond ‘Positief gedrag’
Op 8 maart 2016 vond de, druk bezochte, ouderavond ‘Positief gedrag’ plaats.
Tijdens deze avond kregen ouders informatie over de manier waarop de Schilderspoort positief gedrag van kinderen stimuleert. U kunt meer lezen op de pagina schoolwide-pbs

Schoolplein
De werkgroep Plein is zeer actief metimage de voorbereidingen voor een nieuw in te richten schoolplein. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten en vorderingen op dit gebied. Inmiddels heeft een aantal ontwerpers een presentatie gehouden en heeft de werkgroep gekozen voor ‘Het Groenkompas’ uit Vierlingsbeek. Hun visie sluit het beste aan bij de visie van de Schilderspoort. Op de pagina schoolplein kunt u daarover meer lezen.

groep BrigitteSchoolwide PBS
Poortje, het draakje dat symbool staat voor PBS binnen de Schilderspoort, is erg populair bij de kinderen. Inmiddels kennen de leerlingen al veel gedragsregels en worden er veel muntjes verdiend. Zie ook hier
Kerst op de SchilderspoortLuc stal
In de laatste schoolweek van 2015 hebben de leerlingen uit bovenbouw 1 prachtige Kerststalletjes gemaakt. Ook werd er met alle leerlingen van de school een Kerstdiner gehouden. Voor meer foto’s en informatie klik hier

5

 

Naar het bos
Als afsluiting van het thema Herfst gingen de vier groepen van benedenbouw 1 naar het bos.
De kinderen hebben er een heerlijke dag gehad!
Voor meer foto’s klik hier

 

PBS
Poortje (480x480)
Inmiddels zijn we volop aan de slag met PBS. De leerlingen spannen zich in om zich zo goed mogelijk aan de aangeleerde gedragsregels te houden; en met een positief resultaat!
Er zijn al heel wat muntjes uitgedeeld!
Het team heeft woensdagmiddag 18 november opnieuw een studiemiddag gehouden waarbij de focus lag op de gedragsregels binnen de groep en op verdere verfijning van de aanpak en de onderlinge afstemming.
Lees hier verder.

Schoolfruit
schoolfruitSinds enkele weken doet de Schilderspoort mee aan het EU-Schoolfruit.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Gedurende 21 weken krijgen alle leerlingen  elke  woensdag, donderdag en vrijdag een stuk groente of fruit. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Mocht u meer informatie willen klik dan hier

Sponsorloop ten behoeve van schoolplein
IMG_1101
Op vrijdag 23 oktober deden de leerlingen uit benedenbouw 2 en bovenbouw 1 en 2 mee aan de sponsorloop. Ditmaal was de opbrengst van de sponsoractiviteit voor de school zelf. De kinderen deden erg fanatiek mee! Naar verwachting zal de opbrengst groot zijn.
Zodra het eindbedrag bekend is brengen we u daar uiteraard van op de hoogte.
Klik voor meer foto’s hier

Opening schoolwide PBSDSCN0333
Al geruime tijd is er aandacht besteed aan de voorbereiding van schoolwide PBS.
Woensdag 22 oktober was het zover; alle kinderen waren getuige van de komst van Poortje, een draakje.
Poortje kwam tevoorschijn uit een nest in de gymzaal. En niet alleen Poortje zelf maar ook een groot ei met daarin 30 kleine Poortjes.
Klik hier voor meer informatie en foto’s.

Schoolwide Positive Behavior Support
Woensdag 30 september ging het voltallige team van de Schilderspoort aan de slag met de laatste voorbereidingen voor de start van schoolwide PBS. OP woensdag 21 oktober aanstaande zal het officiële startsein plaatsvinden, samen met alle kinderen. Voor meer informatie over SWPBS kunt u hier klikken.

Telefonische bereikbaarheid
In verband met de bezetting van de administratie is de Schilderspoort niet elke dag van 8.00 – 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Op sommige momenten zijn wij genoodzaakt een telefoonbeantwoorder te gebruiken. We vragen u dan een boodschap in te spreken zodat we u, indien nodig, terug kunnen bellen.