home

Welkom op de website van SBO de Schilderspoort.
De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor medewerkers, leerlingen, ouders als mogelijk nieuwe ouders.
Mocht u naar aanleiding van de site vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Laatste nieuws

Ouderavond

Op 23 september is er voor alle ouders een Ouderavond, de uitnodiging hervoor heeft u reeds ontvangen. Als eerste is er een algemeen gedeelte dat wordt georganiseerd door de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad. Aansluitend is er voor alle ouders een Informatief deel van de avond, dat plaats vindt in de groep van hun kind. Daarnaast krijgen de ouders van schoolverlaters informatie over het Voortgezet Onderwijs.

Spelletjesochtend

Zoals elk jaar werd er ook nu weer een imageSpelletjesochtend georganiseerd voor de leerlingen van de benedenbouw. Dankzij het mooie weer, maar zeker dankzij de hulp van ouders en leerlingen uit de bovenbouw werd dit een geslaagde ochtend! Op de pagina ‘kinderen/ activiteiten 2014-2015′ kunt u meer foto’s zien.

 Rekenweek 

imageGedurende een hele week werd er in alle groepen gerekend aan de hand van stellingen. Leerlingen onderzochten of stellingen zoals ‘Meisjes kunnen verder gooien dan jongens’ of ‘Alle leerlingen uit mijn groep komen uit Zevenaar’ echt waar zijn.

Onder het tabblad kinderen / activiteiten 2014-2015 / rekenweek kunt u alles over deze boeiende rekenweek lezen.

Kalender 2014-2015

Alle ouders hebben inmiddels de kalender van 2014-2015 ontvangen. U vindt de digitale versie ook onder tabblad  ’ouders/jaarplanning’.
Binnenkort zal de kalender ook op Digiduif geplaatst worden. Digiduif is ons digitaal communicatiesysteem. Nieuwe ouders krijgen hierover meer informatie tijdens de Algemene Ouderavond van 23 september a.s.

Musical “Hotel te koop”Musical
Donderdag 10 juli2014 hebben de schoolverlaters een geweldige musical opgevoerd in het Musiater in Zevenaar. Via onderstaande link kunt u de foto’s van deze musical bekijken.
Foto’s musical “Hotel te koop”


Vakantierooster 2014-2015
Zie tabblad Algemene informatie / vakantierooster

Schoolgids 2014-2015
Zie tabblad de school / schoolgids