home

Welkom op de website van SBO de Schilderspoort.
De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor medewerkers, leerlingen, ouders als mogelijk nieuwe ouders.
Mocht u naar aanleiding van de site vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Namens het team,
Dorine Vaes, directeur

Laatste nieuws

Schoolreisjes Benedenbouw 1 en Benedenbouw 2

Zowel Benedenbouw 1 en Benedenbouw 2 zijn vrijdag 20 april op schoolreis geweest. Beide bouwen hebben met de leerlingen een heerlijke dag buiten de school gehad.

Kijkavond de Schilderspoort 12 april 2018

De kijkavond was een groot succes. Een grote opkomst van ouders en opa’s en oma’s heeft ervoor gezorgd dat onze leerlingen trots het werk van de afgelopen periode konden laten zien.

Nieuwsbrief_april_mei_2018

Thema Tuin

De afgelopen weken hebben alle groepen gewerkt aan het thema de Tuin. Zij hebben gewerkt in de schooltuintjes en veel geleerd over het planten over bijv. bloemen en groenten. Leerlingen hebben ook gewerkt met materiaal uit de tuin. Zoals stempelen met aardappels.

Thema Bouwen

Tijdens het thema bouwen werd er in alle bouwen hard gewerkt. Wat moet je voor het bouwen van een gebouw allemaal al weten of regelen? Welke beroepen zijn er betrokken van bouwtekening tot het ontstaan van een gebouw.

Van architectuur kennis tot materialen ontdekken, alles kwam aan bod. Er kwamen ouders,met bouwmaterialen, langs aan wie de leerlingen vragen aan mochten stellen. De leerlingen hebben bouwtekeningen leren lezen en huizen ontworpen. Er werden huizen gemaakt van allerlei materialen, alles uiteraard afgestemd op de leeftijden van onze leerlingen in de vier bouwen. Op de onderstaande foto’s ziet u een impressie van de afgelopen weken op de Schilderspoort.

Wilt u meer foto’s zien van ons thema, klik hier .

20180302_135256      20180220_111319     DSC03452

Nieuwsbrief januari-februari 2018

naamloos PBS 3PBS 4 PBS 2

PBS en samenwerken
Tijdens de PBS lessen wordt aandacht besteed aan onze waarden respect, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tijdens de samenwerkingsopdrachten van rekenen in de groep van Iris/Brigitte werd duidelijk hoe de kinderen hierin gegroeid zijn.
De sterke rekenaars hielpen de beginnende rekenaars. Geweldig hoe ze elkaar niet de antwoorden voor zeiden maar echt sturend bezig waren. Fantastisch om te zien!! Er werden zelfs onderling complimenten uitgedeeld!

Kerstmaaltijd
Dit jaar werd op de Schilderspoort weer een Kerstmaaltijd georganiseerd. Ouders en leerlingen zorgden voor een heerlijke bijdrage aan dit diner. Leden van de Oudervereniging waren zeer actief met allerlei hand- en spandiensten en teamleden zorgden voor een prachtig aangekleed gebouw en klas. Ze werd het Kerstfeest een echt feest van saamhorigheid.

Sinterklaas
Alle groepen werden eind november verrast met de aanwezigheid van vier Strooipieten. Zij brachten een bezoek aan 20171128_144248alle groepen en deelden uiteraard de nodige pepernoten uit.
Gelukkig ging Sinterklaas op 5 december  ook dit schooljaar de Schilderspoort niet voorbij. Hij bracht, samen met vier Pieten een bezoek aan de verschillende groepen. De leerlingen kregen weer prachtige cadeaus van Sint of hadden prachtige cadeaus voor elkaar gemaakt. Het was een gezellige en sfeervolle dag! Voor meer foto’s klik op

Nieuwsbrief december 2017

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar deden alle groepen weer mee aan het Nationale Schoolontbijt. Het doel hiervan is de leerlingen bewust te maken van het belang van een gezond ontbijt. En uiteraard is het ook erg gezellig om samen op school te ontbijten! Leerlingen die thuis sommige dingen niet lusten blijken dit op school ineens wel te eten, soms een echte overwinning! Voor  foto’s klik op  Schoolontbijt.

DSC_0068Groep Hannah op excursie naar akkerbouwbedrijf
Kijk op de leerlingpagina / activiteiten 2017-2018 voor informatie over en foto’s van deze mooie excursie!

Nieuwsbrief november 2017

Hans en Grietje, de musical
Sinds enkele weken werkt benedenbouw 1 aan het thema ‘Sprookjesbos’. In het kader hiervan vond 11b3de80-44d6-4f07-bd04-e517f7801861overleg plaats met dhr. Jan van Heemskerk van JUMBO Zevenaar.
 Hij stelde voor alle leerlingen van benedenbouw 1 gratis 2 kaartjes ter beschikking voor de Musical Hans & Grietje. Kinderen hebben volop kunnen genieten van deze prachtige voorstelling in Kunstwerk! het Musiater. We willen dhr. Jan van Heemskerk nogmaals bedanken!!

Staking 5 oktober
2017
Zoals u wellicht heeft meegekregen zal er op donderdag 5 oktober een landelijke staking binnen het primair onderwijs plaatsvinden.
uitgelicht_pofront_staakOok het bestuur en team van de Schilderspoort staat achter deze staking.
De school is dan ook op donderdag 5 oktober gesloten.
Verdere uitleg betreffende deze staking en de consequenties daarvan voor de leerlingen van onze school en hun ouder(s), verzorger(s) vindt u door te klikken op brief ivm staking 5 oktober
Ook ouders kunnen hun stem laten horen door het ondertekenen van een petitie die te vinden is op Petitie van (groot) ouders

Jaarplanning 2017-2018
De Jaarplanning voor dit schooljaar vindt u onder het tabblad algemene informatie / kalender 2017-2018. Tevens worden de verschillende activiteiten weergegeven in de Jaarkalender die u in DigiDuif kunt vinden. Bent u nog niet in het bezit van een inlogcode voor DigiDuif dan kunt u zich wenden tot de medewerkers van de administratie.

Ouderavond en Informatieavond
Op dinsdag 26 september werd een Ouderavond gehouden voor alle ouders. Tijdens deze avond vond de Jaarvergadering van de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad plaats. Tevens werd voorlichting gegeven door de groepsleraar van uw kind over en in de groep. Voor de ouders van de schoolverlaters was er een informatiegedeelte over het Voortgezet Onderwijs. Jammer genoeg was het aantal aanwezige ouders bij de Jaarvergadering van OV en MR heel klein. De Jaarvergadering is bij uitstek de gelegenheid waarop u uw stem kunt laten horen.
Zodra de notulen van de Jaarvergadering gereed zijn zullen deze op de website geplaatst worden.

plein 6Opening schoolplein
Zoals u weet is er afgelopen jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van ons schoolplein.
Op vrijdag 8 september vond de feestelijke opening van het plein plaats. Helaas liet het weer ons in de steek waardoor enkele activiteiten niet door konden gaan. De sponsoren die het mede mogelijk gemaakt hebben een prachtig plein te realiseren werden welkom geheten. Zij kregen uitleg over de aanpassing van een grijs naar een groen plein. Aansluitend werd door leerlingen aan elke sponsor een prachtige bos zelf gemaakte bloemen aangeboden.
Het plein wordt inmiddels volop benut door onze leerlingen!
Voor meer informatie klik hier

Start schooljaar 2017-2018

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn alweer achter de rug. Een grote groep nieuwe leerlingen en ouders lijkt al snel hun draai gevonden te hebben op de Schilderspoort. We wensen alle leerlingen, ouders, verzorgers en teamleden een goed schooljaar waarin we op een prettige manier kunnen samenwerken om te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Afscheid schoolverlaters
IMG_8807IMG_8806Donderdagavond 13 juli stond het Musiater op zijn kop! Er werd een spetterende afscheidsmusical opgevoerd door onze schoolverlaters. “Over boord” was een musical vol woordgrappen. leuke liedjes maar vooral met geweldige spelers, zangers, IMG_8803decorbouwers en pr-groep. Ouders en teamleden hebben volop genoten.
Na afloop werd er door de groepsleraren van bovenbouw 2 over elke leerling iets verteld en zong het team een afscheidslied. Aansluitend werd afscheid genomen in de foyer.
We wensen alle leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s) alle goeds en hopen nog eens wat van hen te horen!!

IMG_8800Schoolplein en schooltuin
Veel ouders hebben het al gezien en veel kinderen hebben er al op gespeeld: ons nieuwe schoolplein!
Na hard werken door teamleden, ouders en medewerkers van het Groenkompas en dankzij de giften van vele sponsoren is het plein gereed. Er is de afgelopen week al volop gespeeld!
Voor meer informatie klik op schoolplein

Schoolgids
De schoolgids voor schooljaar 2017-2018 vindt u hier.20170629_123349

Modderdag in benedenbouw 1 
Ook dit jaar stond de Modderdag weer op de agenda van benedenbouw 1. Een dag waarop er heerlijk gekliederd en gespeeld mag worden met zand, water en dus modder.
Kijk vooral op modderdag

 De groep van juf Hannah op reis naar Mars
In de groep van juf Hannah zijn ze op reis gegaan naar Mars. Meester Bas en meester Floris (klasgenoot van meester Bas) hebben van alles aan de kinderen geleerd over deze planeet. Wilt u meer lezen klik dan op Mars

Nieuwsbrief juni juli 2017

Schoolplein en schooltuin
Dankzij de inspanningen van Jan van der Meer is een groot aantal bedrijven bereid gevonden een geldbedrag te sponsoren voor de aanschaf van een rond tafeltennistafel.
We willen de volgende bedrijven van harte bedanken voor hun bijdrage!
Wallbrink schildersbedrijf Duiven
Stöcker centrale verwarming Zevenaar
Senhorst elektra Giesbeek
Design belettering en lichtreklame Didam
Aerofill zonwering Westervoort
Van Eck schoonmaakservice Zevenaar

Inmiddels zijn enkele groepen aan de slag in de handenschooltuin die inmiddels op de patio is verschenen. Verder doen we een oproep aan handige ouders die, op zaterdag 17 juni tussen 10.00-16.00 uur, mee willen helpen bij het treffen van de voorbereidingen voor de verdere aanleg van het plein. In de laatste drie schoolweken zal het Groenkompas dan aan de slag gaan met de verdere aanleg zodat de planten tijdens de zomervakantie goed kunnen aanslaan. Klik voor meer informatie op het tabblad schoolplein.

20170421_124058

Schoolreis naar ‘t Land van Jan Klaassen
De groepen van Rob, Ilse/Mieke en Anne-Mieke/Anneke hebben een heerlijke schoolreis gehad in het Land van Jan Klaasen. Ze hadden het rijk voor zich alleen en konden dus volop genieten! Voor foto’s klik op
Jan Klaassen

Schoolreis JulianatorenDSC_0066
De leerlingen van benedenbouw 2 hebben op 27 april kunnen genieten van hun schoolreis naar de Julianatoren in Apeldoorn. Het was een geslaagde dag waarop alle leerlingen zich uitstekend vermaakt hebben!

imageGroep Hannah op excursie naar AVR.
De groep van Hannah is op uitnodiging van de vader van Ruben op excursie geweest naar de vuilverbrandingsoven in Duiven. Zij hebben daar, uitgerust met beschermende bril en veiligheidshelm, een rondleiding gehad over het terrein. Ze mochten zelfs in de controlekamer en de verbrandingsovens kijken! De leerlingen hebben genoten van dit spannende uitje en kwamen geregeld met interessante vragen. De vragen werden helder beantwoord door de werknemers van de AVR. Voor meer foto’s klik hier

Thema Beestenboel
Opnieuw werd er in alle groepen gewerkt rond hetzelfde thema namelijk Beestenboel. Een thema waarbij kinderen volop onderzoek gedaan hebben naar diersoorten en de meest uiteenlopende dieren op school verschenen. Voor meer informatie klik hier

Spelletjesdagspelletjesdag 2
Vrijdag 24 maart vond de jaarlijkse spelletjesdag plaats. De vakleraren gymnastiek werden hierbij ondersteund door studenten van ROC A12. Het was weer een groot feest in de sporthal!

IMG_1232Snoekvissen
De broer van juf Renske heeft haar groep allerlei zaken geleerd over snoekvissen.
Wil je meer weten klik dan hier

Schoolplein
Voor de laatste ontwikkelingen van ons nieuw in te richten schoolplein klik hier

Nieuwsbrief maart april 2017

SWPBSOuderavond PBS, pestpreventie
Tijdens de Ouderavond van 21 maart j.l. was een groep van 50 enthousiaste en betrokken ouders aanwezig. Zij kregen informatie over pesten; wat is pesten; wat houdt pesten in stand en hoe kunnen we pestgedrag minimaliseren.
Het was een zinvolle avond!
Voor meer informatie klik hier

Studiemiddag PBS
Op woensdag 8 maart ging het hele team aan de slag tijdens de studiemiddag van PBS (Positive Behavior Schoolwide). De studiemiddag werd geleid door Sandra Koot van Educote. Gedurende deze middag werd met name aandacht besteed aan de preventie van pestgedrag, oftewel ongewenst gedrag. In de week van 13 maart zullen in alle groepen lessen hierover gegeven worden waarbij de leerlingen het principe van ‘stop-loop-praat’ zullen leren en oefenen.

Thema ‘andere landen’andere landen 5
In bovenbouw 2 werd in januari en februari gewerkt rond het thema “Andere landen’. Gedurende enkele weken stond telkens een ander werelddeel centraal. Er werden allerlei opdrachten uitgevoerd uit 12 leskisten die door de leerkrachten gemaakt waren. Klik hier voor meer informatie.

Thema ‘haren 3Oh wat ben je mooi!’
In benedenbouw 1 stond in januari en februari het thema ‘Oh, wat ben je mooi!’ centraal.
In de klassen werden echte kapsalons ingericht en een atelier waar kleding gemaakt kon worden. Klik  hier  voor meer informatie.

Nieuwsbrief januari februari 2017

Kerstfeest kerstmarkt
De Kerstmarkt op woensdagavond 21 december was een groot succes! De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt die tijdens de kerstmarkt verkocht werden en er werd op de rommelmarkt goede zaken gedaan. De opbrengst was € 1941,66 !!
Dit bedrag wordt volledig besteed aan ons nieuw in te richten schoolplein.

Jantje Beton
De leerlingen van de bovenbouw hebben enige tijd geleden loten gekocht voor Jantje Beton. Van de opbrengst gaat 50% naar Jantje Beton en 50% naar de school. Dit betekent dat we voor ons schoolplein weer een prachtig bedrag van €1104,- te besteden hebben!!
Verkopers én kopers van loten: super bedankt!

Smakelijk eten!
In benedenbouw 1 werd gewerkt rond het thema smakelijk eten. In de bakkerij zijn heerlijke dingen gemaakt en de  kinderen hebben een echt restaurant waar ze, in prachtige feestkleding, kunnen gaan dineren. Voor foto’s klik hier

excursie vervoer

Thema vervoer
Alle leerlingen werkten in de maand november rondom het thema Vervoer.
Voor meer informatie klik op thema verkeer en vervoer.

FullSizeRender[2]Sinterklaas
Gelukkig had Sinterklaas ook dit jaar weer tijd om, samen met vier Pieten, een bezoek te brengen aan de Schilderspoort. De Sint kwam aan op een duo-fiets, helemaal passend bij het thema Vervoer dat de afgelopen weken in alle groepen centraal stond.
Het was een gezellige dag waarbij iedereen verwend werd met mooie surprises en cadeautjes. Voor foto’s klik hier

Schoolwide PBS
Poortje, het draakje dat symbool staat voor PBS binnen de Schilderspoort, is erg populair bij de kinderen. Inmiddels kennen de leerlingen al veel gedragsregels en worden er veel muntjes verdiend. Zie ook hier

Schoolfruit
schoolfruitSinds enkele weken doet de Schilderspoort mee aan het EU-Schoolfruit.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Gedurende 21 weken krijgen alle leerlingen  elke  woensdag, donderdag en vrijdag een stuk groente of fruit. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Mocht u meer informatie willen klik dan hier

Telefonische bereikbaarheid
In verband met de bezetting van de administratie is de Schilderspoort niet elke dag van 8.00 – 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Op sommige momenten zijn wij genoodzaakt een telefoonbeantwoorder te gebruiken. We vragen u dan een boodschap in te spreken zodat we u, indien nodig, terug kunnen bellen.