home

Welkom op de website van SBO de Schilderspoort.
De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs. Op deze website kunt u informatie vinden, zowel voor medewerkers, leerlingen, ouders als mogelijk nieuwe ouders.
Mocht u naar aanleiding van de site vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Namens het team,
Dorine Vaes, directeur

Laatste nieuws

Schooltuin
In de schooltuintjes hebben de tulpen plaatsgemaakt voor groenten, kruiden en zomerbloeiers. Nog wat zon, regen, tijd om te groeien en goede zorgen door de leerlingen en dan kan er gesmuld worden van muntthee, rabarbermoes, groentensoep en ander lekkers.
   

Nieuwsbrief april 2019

Thema Kunst

 

Sinds maart wordt er in alle groepen gewerkt rond het thema Kunst. De activiteiten gaan over Kunst in de breedste zin van het woord: beeldhouwkunst, schilderkunst, dansen, muziek maken en nog veel meer.
Ouders hebben alle resultaten komen bewonderen tijdens de Kijkavond die op donderdag 11 april a.s. plaatsvond. De opkomst was groot en ouders waren enthousiast over alle kunstwerken die te bewonderen waren.

Schooljudo                                                                                                                          De judomatten en judopakken in allerlei maten zijn weer bezorgd! Ook dit jaar krijgen alle leerlingen uit de benedenbouw weer schooljudo. Een aantal weken lang krijgen ze wekelijks een les van een heuse judoka.

Veilig verkeer Nederland

Leerlingen hebben lessen gehad rond verkeersveiligheid. Hoe gedraag je je in het verkeer; hoe lang duurt het voordat een auto stil staat als hij plotseling voor jou moet remmen en nog veel meer. De kinderen hebben veel geleerd en vooral ook enthousiaist meegedaan!

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Jaarplanning 2018-2019
De jaarplanning voor dit schooljaar is inmiddels via DigiDuif verzonden.
Tevens kunt u de jaarplanning vinden onder het tabblad ‘algemene informatie’.

Schoolgids 2018-2019
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2018-2019 is op de website geplaatst.
U kunt deze schoolgids vinden onder tabblad ‘de school’.

Watermuseum benedenbouw 2

De leerlingen van benedenbouw 2 zijn naar het Watermuseum geweest. Ze hebben er ontzettend van genoten en veel van geleerd.

DSC00010DSC00016

Schoolreisjes benedenbouw 1 en benedenbouw 2

Zowel benedenbouw 1 en benedenbouw 2 zijn vrijdag 20 april op schoolreis geweest. Beide bouwen hebben met de leerlingen, een heerlijke dag buiten de school gehad.

Kijkavond de Schilderspoort 12 april 2018

De kijkavond was een groot succes. Een grote opkomst van ouders en opa’s en oma’s heeft ervoor gezorgd, dat onze leerlingen trots het werk, van de afgelopen periode konden laten zien.

Nieuwsbrief_april_mei_2018

Thema Tuin

De afgelopen weken hebben alle groepen gewerkt aan het thema de Tuin. Zij hebben gewerkt in de schooltuintjes en veel geleerd over het planten van bijv. bloemen en groenten. Leerlingen hebben ook gewerkt met materiaal uit de tuin. Zoals stempelen met aardappels.

Thema Bouwen

Tijdens het thema bouwen werd er in alle bouwen hard gewerkt. Wat moet je voor het bouwen van een gebouw allemaal al weten of regelen? Welke beroepen zijn er betrokken van bouwtekening tot het ontstaan van een gebouw.

Van architectuur kennis tot materialen ontdekken, alles kwam aan bod. Er kwamen ouders,met bouwmaterialen, langs aan wie de leerlingen vragen aan mochten stellen. De leerlingen hebben bouwtekeningen leren lezen en huizen ontworpen. Er werden huizen gemaakt van allerlei materialen, alles uiteraard afgestemd op de leeftijden van onze leerlingen in de vier bouwen. Op de onderstaande foto’s ziet u een impressie van de afgelopen weken op de Schilderspoort.

Wilt u meer foto’s zien van ons thema, klik hier .

20180302_135256      20180220_111319     DSC03452

Nieuwsbrief januari-februari 2018

naamloos PBS 3PBS 4 PBS 2

PBS en samenwerken
Tijdens de PBS lessen wordt aandacht besteed aan onze waarden respect, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tijdens de samenwerkingsopdrachten van rekenen in de groep van Iris/Brigitte werd duidelijk hoe de kinderen hierin gegroeid zijn.
De sterke rekenaars hielpen de beginnende rekenaars. Geweldig hoe ze elkaar niet de antwoorden voor zeiden maar echt sturend bezig waren. Fantastisch om te zien!! Er werden zelfs onderling complimenten uitgedeeld!

Kerstmaaltijd
Dit jaar werd op de Schilderspoort weer een Kerstmaaltijd georganiseerd. Ouders en leerlingen zorgden voor een heerlijke bijdrage aan dit diner. Leden van de Oudervereniging waren zeer actief met allerlei hand- en spandiensten en teamleden zorgden voor een prachtig aangekleed gebouw en klas. Ze werd het Kerstfeest een echt feest van saamhorigheid.

Sinterklaas
Alle groepen werden eind november verrast met de aanwezigheid van vier Strooipieten. Zij brachten een bezoek aan 20171128_144248alle groepen en deelden uiteraard de nodige pepernoten uit.
Gelukkig ging Sinterklaas op 5 december  ook dit schooljaar de Schilderspoort niet voorbij. Hij bracht, samen met vier Pieten een bezoek aan de verschillende groepen. De leerlingen kregen weer prachtige cadeaus van Sint of hadden prachtige cadeaus voor elkaar gemaakt. Het was een gezellige en sfeervolle dag! Voor meer foto’s klik op

Nieuwsbrief december 2017

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar deden alle groepen weer mee aan het Nationale Schoolontbijt. Het doel hiervan is de leerlingen bewust te maken van het belang van een gezond ontbijt. En uiteraard is het ook erg gezellig om samen op school te ontbijten! Leerlingen die thuis sommige dingen niet lusten blijken dit op school ineens wel te eten, soms een echte overwinning! Voor  foto’s klik op  Schoolontbijt.

DSC_0068Groep Hannah op excursie naar akkerbouwbedrijf
Kijk op de leerlingpagina / activiteiten 2017-2018 voor informatie over en foto’s van deze mooie excursie!

Nieuwsbrief november 2017

Hans en Grietje, de musical
Sinds enkele weken werkt benedenbouw 1 aan het thema ‘Sprookjesbos’. In het kader hiervan vond 11b3de80-44d6-4f07-bd04-e517f7801861overleg plaats met dhr. Jan van Heemskerk van JUMBO Zevenaar.
 Hij stelde voor alle leerlingen van benedenbouw 1 gratis 2 kaartjes ter beschikking voor de Musical Hans & Grietje. Kinderen hebben volop kunnen genieten van deze prachtige voorstelling in Kunstwerk! het Musiater. We willen dhr. Jan van Heemskerk nogmaals bedanken!!

Staking 5 oktober 2017
Zoals u wellicht heeft meegekregen zal er op donderdag 5 oktober een landelijke staking binnen het primair onderwijs plaatsvinden.
uitgelicht_pofront_staakOok het bestuur en team van de Schilderspoort staat achter deze staking.
De school is dan ook op donderdag 5 oktober gesloten.
Verdere uitleg betreffende deze staking en de consequenties daarvan voor de leerlingen van onze school en hun ouder(s), verzorger(s) vindt u door te klikken op brief ivm staking 5 oktober
Ook ouders kunnen hun stem laten horen door het ondertekenen van een petitie die te vinden is op Petitie van (groot) ouders

Jaarplanning 2017-2018
De Jaarplanning voor dit schooljaar vindt u onder het tabblad algemene informatie / kalender 2017-2018. Tevens worden de verschillende activiteiten weergegeven in de Jaarkalender die u in DigiDuif kunt vinden. Bent u nog niet in het bezit van een inlogcode voor DigiDuif dan kunt u zich wenden tot de medewerkers van de administratie.

Ouderavond en Informatieavond
Op dinsdag 26 september werd een Ouderavond gehouden voor alle ouders. Tijdens deze avond vond de Jaarvergadering van de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad plaats. Tevens werd voorlichting gegeven door de groepsleraar van uw kind over en in de groep. Voor de ouders van de schoolverlaters was er een informatiegedeelte over het Voortgezet Onderwijs. Jammer genoeg was het aantal aanwezige ouders bij de Jaarvergadering van OV en MR heel klein. De Jaarvergadering is bij uitstek de gelegenheid waarop u uw stem kunt laten horen.
Zodra de notulen van de Jaarvergadering gereed zijn zullen deze op de website geplaatst worden.

plein 6Opening schoolplein
Zoals u weet is er afgelopen jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van ons schoolplein.
Op vrijdag 8 september vond de feestelijke opening van het plein plaats. Helaas liet het weer ons in de steek waardoor enkele activiteiten niet door konden gaan. De sponsoren die het mede mogelijk gemaakt hebben een prachtig plein te realiseren werden welkom geheten. Zij kregen uitleg over de aanpassing van een grijs naar een groen plein. Aansluitend werd door leerlingen aan elke sponsor een prachtige bos zelf gemaakte bloemen aangeboden.
Het plein wordt inmiddels volop benut door onze leerlingen!
Voor meer informatie klik hier

Start schooljaar 2017-2018

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn alweer achter de rug. Een grote groep nieuwe leerlingen en ouders lijkt al snel hun draai gevonden te hebben op de Schilderspoort. We wensen alle leerlingen, ouders, verzorgers en teamleden een goed schooljaar waarin we op een prettige manier kunnen samenwerken om te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Schoolgids
De schoolgids voor schooljaar 2017-2018 vindt u hier.20170629_123349

Modderdag in benedenbouw 1 
Ook dit jaar stond de Modderdag weer op de agenda van benedenbouw 1. Een dag waarop er heerlijk gekliederd en gespeeld mag worden met zand, water en dus modder.
Kijk vooral op modderdag

Schoolwide PBS
Poortje, het draakje dat symbool staat voor PBS binnen de Schilderspoort, is erg populair bij de kinderen. Inmiddels kennen de leerlingen al veel gedragsregels en worden er veel muntjes verdiend. Zie ook hier

Schoolfruit
schoolfruitSinds enkele weken doet de Schilderspoort mee aan het EU-Schoolfruit.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Gedurende 21 weken krijgen alle leerlingen  elke  woensdag, donderdag en vrijdag een stuk groente of fruit. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Mocht u meer informatie willen klik dan hier

Telefonische bereikbaarheid
In verband met de bezetting van de administratie is de Schilderspoort niet elke dag van 8.00 – 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Op sommige momenten zijn wij genoodzaakt een telefoonbeantwoorder te gebruiken. We vragen u dan een boodschap in te spreken zodat we u, indien nodig, terug kunnen bellen.